Ris och ros för förslag om vattenkraftvinster

Socialdemokraterna Anders Sundströms- och Björn Rosengrens förslag som innebär ett nytt sätt för vattenkraftskommunerna att få ta del av vinsterna möts med blandade känslor hos berörda kommuner i Norrbotten.
- Det är bra att frågan lyfts upp på dagordningen. Men konstruktionen att kraftbolagen ska stå för återbäringen innebär att bolagen höjer elpriserna för att inte vinsterna ska påverkas. Det säger Arjeplogs kommunalråd, vänsterpartisten Albert Lestander som sitter i styrelsen för Sveriges Vattenkraftskommuner, Organisationen driver kravet på att en del av vattenkraftsvinsterna ska återföras till de kommuner där kraften produceras. Vattenkraftskommunerna vill att 600 miljoner kronor från den statliga energiskatten, som totalt inbringar 20 miljarder, ska gå till vattenkraftkommunerna.