NCC utför nya bergarbeten åt LKAB

Byggföretaget NCC ska utföra ytterligare bergarbeten åt LKAB inför ett tunnelbygge i Malmberget. Projektet i gruvan heter ”Avsänkning M1250”. Det är värt omkring 200 miljoner kronor och innehåller optioner för en eventuell förlängning. Arbetena börjar i januari 2007 och kommer att sysselsätta cirka 50 personer, varav ett tiotal ska nyanställas.