(S) vill ha många språk i Haparanda

Inför folkomröstningen om utvecklingsprojektet ''på gränsen'' i Haparanda lanserar Socialdemokraterna en rad nya åtgärder. Partiet vill införa flerspråkighet i området.
Projektet ''på gränsen'' handlar om att bygga ihop de två städerna Torneå och Haparanda och skapa ett internationellt centra i Barentsregionen. I samband med det svenska valet ska det också hållas folkomröstning i Haparanda om ''på gränsen'' projektet. Ett projekt som fått kritik för att det kan vara alltför ekonomiskt vidlyftigt med negativa konsekvenser för den kommunala ekonomin. Dessutom har en del kritiker hävdat att det skulle kunna uppstå språksvårigheter om de båda städerna byggs samman. Det är dock en kritik som socialdemokraterna i Haparanda tillbakavisar. Tvärtom vill de införa mångspråkighet i den nya sammanslagna staden genom att anställa särskilda språkpedagoger som på olika nivåer i utbildningsystemet ska stimulera till aktiva språkkunskaper. Förutom det egna modersmålet och finska bör många kommuninevånare också kunna ryska, tyska, franska och spanska, anser Haparandas kommunalråd Bengt Westman (s). - I dagens- och framförallt i morgondagens Europa, där Haparanda också ingår, måste man vara flerspråkig för att vara attraktiv, säger Bengt Westman.