Regeringen vill öka arbetskraftens rörlighet

Det saknas snickare i Stockholm och åklagare i Norrbottens inland, medan det däremot finns gott om snickare i Norrbotten och gott om åklagare i Stockholm.
För att bättre nyttja arbetskraften där den behövs har regeringen tillsatt en kommitté, som ska utreda förutsättningarna för att bland annat de här två yrkeskategorierna ska kunna ta jobb på platser där dem bäst behövs. Syftet är att få bättre fart på näringsliv, byggande och viktiga samhällsfunktioner, samtidigt som man skulle få ner arbetslösheten. För att kunna nå det här målet kommer regeringen bland annat se över flyttningsbidrag och andra stimulansåtgärder som ökar rörligheten hos arbetskraften i landet. Utredningen ska ta fasta på hur ett rörlighetssystem kan byggas upp och vilka effekter det kan ge. Det kommer även att handla om vilka åtgärder som kan stimulera nyckelpersoner att ta jobb på de orter som haft svårt med rekryteringen av viktiga befattningar. Samtidigt ska utredningen även titta på vilket sätt samhället kan stödja medflyttande familjemedlemmar.