Bakslag för Tågkompaniet

Rikstrafiken har fått klartecken till att fortsätta upphandlingen med franskägda Connex av nattågstrafiken till Övre Norrland. Det beskedet lämnade Länsrätten i Västernorrland idag.
För konkurrerande Tågkompaniet, som nu kör nattågen på Norrland, innebär beslutet ett rejält bakslag. Tågkompaniet har i sin överklagan av Rikstrafikens beslut att låta franskägda Connex Transport AB ta över trafiken, från nästa sommar och fem år framåt, bland annat hävdat att Connex anbud var orimligt lågt och att fel begåtts vid upphandlingen. Länsrätten beslutade tidigare i sommar att upphandlingen inte fick avslutas, men på fredagen upphävdes beslutet. Rätten konstaterar i sitt nya beslut att sannolikheten inte är så stor att Tågkompaniet ska vinna gehör för sitt överklagande med utgångspunkt från det underlag som presenterats. Länsrätten definitiva beslut i frågan kommer senare i höst. Tågkompaniet har även begärt att få syna detaljerna i Connex bud eftersom man anser att det är omöjligt att köra tågen till det låga pris som Connex vill göra. Rikstrafiken har dock hemligstämplat dessa handlingar eftersom de enligt Connex innehåller marknadsplaner och dokumentation om företagets affärsstrategi. Länsrätten avslår Tågkompaniets krav även i detta fall och konstaterar att handlingarnas bevisvärde inte väger lika tungt som dess ekonomiska värde för Connex.