Kyrkorestaurering frilade massgrav

En mycket överraskande upptäckt gjordes vid restaureringen av den gamla 300 år träkyrkan i Kovda i norra Ryssland. Under golvplankorna hittades en massgrav med barnkroppar.