Svidande kritik mot länsstyrelsen

Det var fel att utestänga fem norska ripjägare från jakt i fjällen. Det fastslår regeringen som därmed ger länsstyrelsen i Norrbotten bakläxa. Nu har regeringen skickat vidare ärendet till länsrätten. Jan-Olov Westerberg, miljöchef vid länsstyrelsen i Norrbotten, reagerar kraftigt och menar att regeringens yttrande låter orimligt, då konsekvensen enligt honom blir att reglerna inte behöver följas.

Norrmännen jagade ripa i Kirunaområdet hösten 2005 och ertappades med att ha skjutit fler fåglar än reglerna tillät. Länsstyrelsen svarade med att ge dem fem års jaktförbud i de norrbottniska fjällen.

Jägarna överklagade beslutet, trots att överklagningsrätt saknas enligt länsstyrelsen. För säkerhets skull skickades ändå överklagandet till regeringen för att den skulle få yttra sig.

Svidande kritik

Nu har svaret kommit i ett regeringsbeslut, och det utgör svidande kritik av länsstyrelsens agerande.

- Så uppfattar jag det också, säger Jan-Olov Westerberg.

”Några regler om avstängning från jakt finns inte i rennäringslagen eller i rennäringsförordningen. Det finns inte heller i övrigt något stöd i de angivna författningarna för att med bindande verkan besluta om hur frågor om upplåtelse av jakt skall bedömas i framtiden”, heter det i regeringsbeslutet.

- Där har vi en annan uppfattning. Om det där synsättet skulle gälla betyder det att länsstyrelsen inte har några sanktionsmöjligheter om reglerna inte följs, säger Jan-Olov Westerberg.

Till länsrätten

Efter avslöjandet om norrmännens överskjutning 2005 fick åklagare titta på om det var möjligt att åtala jägarna. Svaret blev nej. Visserligen hade de skjutit för många ripor, men de hade löst jaktkort och kunde därför inte betraktas som tjuvjägare.

- Som ombud för markägaren (staten) bestämde vi då att reagera genom att utestänga dem från fjälljakt i fem år, säger Jan-Olov Westerberg.

Regeringen har nu skickat över ärendet till länsrätten i Norrbotten, som ska avgöra om det är möjligt att överklaga avstängningen av norrmännen.

Tidningarnas telegrambyrå (TT)

Läs tidigare nyheter från SR Norrbotten: