Luleå får 4,3 miljoner i energistöd

Fastighetsägarna i Luleå kommun har hittills beviljats cirka 4,3 miljoner kronor i statligt stöd för energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen i lokaler för offentlig verksamhet. Luleå ligger därmed på plats 165 bland Sveriges 290 kommuner, när man räknar bidragsnivå per invånare. En dryg miljard kronor av stödet finns kvar att söka.