Kyrkan tappar medlemmar i stiftet

Luleå stift har under det senaste året tappat drygt 3 600 församlingsmedlemmar. Enligt personal i Luleå domkyrkoförsamling kan det bero på att de inte ser vad kyrkans personal gör. Det kommer även att få ekonomiska konsekvenser.

Nya siffror från Svenska kyrkan visar att 3 603 medlemmar medvetet har valt att gå ur Luleå stift mellan november förra året till november i år. I mitten av 1970-talet hade Svenska kyrkan 95 procent av befolkningen som medlemmar medan de trettio år senare, 2005, hade 77 procent.

Luleå domkyrkoförsamling har idag tre kyrkolokaler, men till våren kommer de inte att kunna ha kvar alla lokaler utan förlorar den som finns på Kallkällan. Anna Krigsman, präst i församlingen menar att det är den ekonomiska situationen som bidrar till detta.

- Vi påminns ständigt om att vi inte har samma utrymme som vi hade för ett antal år sedan, vilket vi naturligtvis sörjer väldigt mycket för att förr eller senare kommer det att begränsa våra möjligheter att finnas, säger hon.

En av de församlingar i länet som lyckats hålla kvar sina medlemmar är Nedertorneå-Haparanda. Kyrkoherde där är Kimmo Sulila och han menar att det beror på att kyrkan arbetar med det medvetet.

- Vi jobbar utåtriktat och jag tror att utmaningen ligger där på lokal nivå, hur den finns med i människans vardag och fest, säger han.

Anna Krigsman, präst i Luleå domkyrkoförsamling, håller med.

- Just det personliga mötet som förändrar människor sätt att se. Jag tror att det är oerhört viktigt hur vi hanterar våra dop, vigslar och begravningar. Att vi där visar att vi bryr oss om hur de har det i sitt vanliga liv, säger hon.