Två nya etanolpumpar till Norrbotten

Statoil öppnar två nya etanolpumpar i Norrbotten under nästa år. Det är en del i bensinbolagets satsning på förnybara drivmedel och mindre utsläpp av koldioxid.

I hela landet öppnar Statoil 64 nya etanolpumpar under 2007. Vid utgången av 2007 kommer Statoil därmed att ha mer än 260 tankställen för etanol i hela Sverige, vilket kan jämföras med 78 stycken i slutet av förra året.

De flesta tankställena finns i Stockholms, Västra Götaland, Skåne och Västernorrlands län.