Kritik mot vindkraftsuttalande

Bygg vindkraft i Svealand och Götaland - inte i Norrland. Så sa svenska kraftnät i förra veckan. Nu får uttalandet kritik av Lennart Söder professor i elsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Skälet till uttalandet från Svenska Kraftnät är att vindkraft i Norrland skulle kräva kraftiga utbyggnader av överföringsnätet mellan norra och södra sverige. Utbyggnader som skulle medföra så stora kostnader att det är orealistiskt. Men enligt Lennart Söder finns det inget i utredningen som säger att det inte skulle gå att utnyttja vindkraft från Norrland. Han säger också att det som står i utredningen är att om man skulle bygga oerhört mycket vindkraft - så har det vissa fördelar om man bygger i Götaland.