Fortsatt ovisshet på Cap Gemini Ernst & Young

En omplaceringsutredning ska göras på IT- och konsultföretaget Cap Gemini Ernst & Young, som vill lägga ned den ena av sina två företagsenheter i Luleå.
De centrala förhandlingarna, som hölls i veckan mellan Cap Gemini Ernst & Young och fackförbundet SIF, har ajournerats i ett par veckor. Under tiden ska utredningen göras, för att finna eventuella tjänster till vilka varslade personer kan omplaceras Det kan vara på andra orter eller i systerföretaget i Luleå, säger Sif-klubbens ordförande i Luleå Lars Mörtberg. 62 personer arbetar vid den aktuella enheten i Luleå. Det var i början av sommaren som Cap Gemini Ernst & Young lade varsel om att 50 tjänster ska bort i Luleå.