Snöhvit orealistiskt upphaussat

Uppbyggnaden av naturgasprojektet Snöhvit i NordNorge har haussats upp till orealistiska förväntningar i Norra Sverige och Norra Finland.
Det säger näringslivsekreteraren i Hammerfest kommun Björn Walsö till norska radion NRK. Anledningen är att det fortfarande varje dag kommer in flera ansökningar om jobb från svenska och finska hantverkare. Den norska arbetsförmedlingen har redan 15 000 personer som står i kö och nära hälften av dem är svenskar och finländare. Det kommer att behövas som mest 1200 hantverkare med skiftande kompetens för att bygga anläggningen för utvinning och förädling av naturgasen i Barents Hav. Snöhvit-utbyggnaden är det största industriprojektet hittillls i Norge