Privatägd skog röjs bättre

Privata skogsägare har blivit bättre på att röja. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.
Ungskogar där träden växer för tätt ger sämre virkesproduktion, och förr var skogsägarna tvingade att röja enligt lagen. När tvånget slopades på 90-talet sjönk röjningarna kraftigt men nu ökar det i privatskogarna igen. Under fjolåret med 26.000 hektar till en total röjningsareal på 170.000 hektar i landet. Men skogsbolagen har gjort tvärt om och minskat röjningen igen.