HD fastställer dom för köpande av järv

Högsta domstolen tar inte upp ärendet mot en advokat från Malmfälten som har köpt en uppstoppad järv och därmed brutit mot miljöbalken. Hovrättens dom på 30 dagsböter står därmed fast.

Under en auktion köpte advokaten en uppstoppad järv och det är brottsligt eftersom all handel med skyddade och utrotningshotade djur är förbjuden. Järven har varit fridlyst i Sverige sedan 1969. Mannens advokat krävde i Hovrätten att mannen skulle frikännas eftersom järven var skjuten under tillåten jakt men domen blev 30 dagsböter.