SJ vill ha mer tystnad på tågen

SJ ska införa helt tysta tågkupéer på vissa av företagets större järnvägslinjer. Sedan tidigare råder det förbud att använda mobiltelefon i vissa tågkupéer men från och med sjunde januari ska förbudet även gälla vanlig konversation.

Från och med sjunde januari så införs helt tysta avdelningar på vissa av SJ:s större järnvägslinjer. Åke Nylander som jobbar vid SJs informationsavdelning menar att det finns ett behov av en tyst miljö på tåget.

SJ kommer att utvärdera resultatet kontinuerligt. Passagerare får lov att lyssna på musik i lurar under förutsättning att minsta lilla ljud inte läcker ut. Allt som kan störa är förbjudet.

De som ändå vill prata kan göra det på övriga delar av tåget och Åke Nylander säger att ingen blir bokad till en tyst avdelning utan att bli informerad om det.