Kultursatsning i Luleås norra hamn

Moderaterna i Luleå vill skapa vad de kallar en kulturbukt i Norra hamnen. Partiets gruppledare i Luleå, Krister Hammarberg, har med hjälp av en anonym arkitekt tagit fram ett förslag som innebär en stor kultur- och fritidssatsning i hamnen.
Grunden i förslaget vilar på en rad bryggor och pontoner som ligger i den delen av norra hamnen som vätter direkt in mot centrala Luleå. Några 100 meter ut inramas det hela av en gång- och cykelled som går från Bodenvägen, ungefär i höjd med badhuset, rakt över vattnet till bortersta änden av teatermagasinen. Mitt på leden finns en bro med öppning där båtar kan passera. I bukten har Krister Hammarberg tänkt sig en rad aktiviteter som bad, torghandel, musik, resturanger, och teater. Han har även förslag på en motsvarande vintervariant med för säsongen lämpliga aktiviteter. Preliminärt räknar Hammarberg med att satsningen kostar minst 50 miljoner kronor men att den ändå kan bli förverkligad inom den kommande mandatperioden, det vill säga inom fyra år. - Vi måste våga börja se möjligheterna i Luleå inte bara bekymmren, säger Krister Hammarberg.