Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt

Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt på den så kallade Pessinki-vargen. I ett yttrande till Naturvårdsverket tillstyrker länsstyrelsen skyddsjakt på den varg som under december månad har uppehållit sig inom främst den nordöstra länsdelen. Samebyn har i sin ansökan föreslagit att länsstyrelsen eller Naturvårdsverket ska verkställa skyddsjakten. Länsstyrelsen ställer sig positiv till detta. I skrivelsen står att skyddsjakten bör, om den medges, verkställas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens naturbevakare har tillsammans med företrädare för bland andra Vittangi sameby under större delen av december månad spårat en varg som befunnit sig inom samebyarnas vinterbetesmarker.

- Våra naturbevakare spårade vargen tillsammans med representanter från den berörda samebyn. Vi har återfunnit ca 25 renkadaver, huvuddelen av dessa är vajor skriver Karina Lövgren, fältchef vid länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det kan inte uteslutas att det finns fler rivna renar inne i området, men väderförhållandena har försvårat spårning samtidigt som inventerarna inte gett sig in bland renarna eftersom man då riskerar att störa betesron.

Samebyn erhåller ersättning för tillfällig förekomst av varg, men enligt länsstyrelsen är denna ersättning så låg att samebyn gör en ekonomisk förlust. Dessutom har de flesta renkadavren återfunnits inom de marker som är viktigast för rennäringen under rådande förhållanden.

Vargen har efter DNA-analys konstaterats sannolikt vara en hane av ett östligt ursprung.