Pengar till matteprojekt

Matteprojektet på Tunaskolan i Luleå har beviljats pengar från Myndigheten för skolutveckling. Projektet går ut på att eleverna på högstadiet läser i block och fördjupar sig i en del av matematiken åt gången.

Tunasskolans matteprojekt har beviljats 128 000 kronorna av Myndigheten för skolutveckling. Pengarna ska bland annat användas till planeringstid och en studieresa för de fyra mattelärarna.

Matteprojektet på Tunaskolan startade 2002 på initivativ av matteläraren Lena Heikki. Det nya sättet att läsa matte går ut på att eleverna på högstadiet fördjupar sig i en del av matematiken åt gången. Det traditionella sättet att läsa matte är annars att följa en bok, och endast ägna varje del en kortare tid för att repeteras i följande årskurs.