Landstinget konkurrerar om psykiatrikerna

Konkurrensen är stor mellan landstingen när det gäller att rekrytera specialistläkare inom psykiatri. Orsaken är att det utbildas för få psykiatriker i Sverige.

Norrbotten är det län i landet som har lägst antal psykiatriker per invånare och trots att bland annat stafettläkare används, så är det svårt att få tag i tillräckligt många.

- Det här är ett område där det inte är tillräckligt med pengar, för att betala dem, för det har vi. Men den kompetens vi behöver finns inte för att vi konkurrerar med hela Sverige inom ett område där man totalt sett behöver fler i hela landet, säger landstingsdirektör Elisabeth Holmgren.

Hon säger att det är lättare att rekrytera i de stora städerna och på utbildningsorterna eftersom många vill stanna i närheten av studieorten, och att det därför är viktigt att se till så att det finns möjligheter och tid för läkarna att forska och hänga med i vad som händer inom psykiatrin.

- Det är något som vi har satt väldigt mycket i fokus här i Norrbotten. Det är det som ger dragkraft för att kunna rekrytera.

Även om vårdgarantin inom psykiatrin inte uppfylls till 100 procent som det är nu, tror Elisabeth Holmgren att det kommer att bli bättre i framtiden.

- Vi har lyckats rekrytera ett par personer under det sista året, så situationen förbättras successivt, säger hon.