Kritisk mot personangrepp

Det är för mycket personangrepp i debatten i Norrbotten. Det tycker den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Eva Hedkvist-Petersen från Luleå.

När hon lyssnat på sina kollegor i parlamentet konstaterar hon att debatterna där är hövliga och det gillar hon.

- Det är något, som jag lade märke till direkt när jag kom hit. Att man började alla anföranden i kammaren med att tacka varandra för det goda arbete, som lagts ner och för de synpunkter, som kommit fram. Men sedan kan det bli kritik mot olika åsikter och förslag. Det är ett sätt att skilja på sak och person, säger hon.

Eva Hedkvist Petersen tycker att just den hövliga tonen borde finns i debatten även i Norrbotten.

- Det har blivit väldigt mycket personangrepp och det är inte bara i politiken. Det är även i insändare och på ledarsidor. Det vet jag att medborna inte tycker om. Våra väljare vill att politikerna ska prata med varandra på ett hövligt sätt, säger hon.

Bakom personangreppen finns en hårdnande ton och faktiskt bloggandet på nätet anser hon.

- Det nästan förväntas att man ska vara lite rå och ohövlig i bloggandet, säger Ewa Hedkvist-Petersen.