Läget har försämrats för renbetet

Det är ingen ljusning i sikte när det gäller renbetet inom renskötselområdet. Under jul- och nyårshelgen har betet snarare försämrats något, speciellt i kustområdet.

Strax före jul gjorde länsstyrelserna tillsammans med renskötare en betesinventering över hela renskötselområdet. Den visade att renbetet är det sämsta på årtionden. Isbildning har gjort att renlaven är omöjlig att komma åt i stort sett i hela renskötselområdet.

Inventeringen före jul visade att endast i det allra nordligaste och det allra sydligaste området, samt efter kusten har det varit normalt renbete, men jul och nyårshelgens blida och snöfall har försämrat läget på många håll.

Många vintergrupper väljer därför att stanna med renarna till fjälls.

En hel del renägare förbereder sig också att stödutfodra sina renar och till dags dato har 26 samebyar ansökt om bidrag för detta. Något som sametinget nu har fått ansvar att besluta om.

Ola Rokka, renägare i Ängeså sameby i Överkalix är en av de som drabbats av dåligt renbete.

Jörgen Heikki, SR Sameradion

Läs SR Norrbottens tidigare nyheter i samma ämne: