Radiotjänst får kvinnlig vd

Anna Pettersson, som för närvarande marknadschef vid Radiotjänst, efterträder Lars Lindberg när han lämnar vd-posten i mars.

Anna Pettersson är 38 år, och har civilekonomexamen från Umeå Universitet och har arbetat på Radiotjänst sedan 1997.

Radiotjänst har till uppgift att administrera tv-avgifterna från landets 3,4 miljoner licensbetalare. Pengarna som Radiotjänst får in överförs till ett konto hos Riksgäldskontoret och fördelas bland programbolagen efter riksdagsbeslut.