Värsta trafiksommaren sedan 1997 i länet

Trots nollvision har inte vägarna krävt så många offer sedan 1997.
Vid sidan av bussolyckan i Råneå har har även mc-olyckor, personbilsolyckor och lastbilsolyckor ökat drastiskt. Sammanlagt har trafikolyckorna krävt 14 dödsfall i sommar vilket kan jämföras med fjolåret då fem personer dog i trafiken under samma period. En orsakerna enligt Kristina Degerman är att det varit mer trafik ute på vägarna på grund av det fina vädret.