Hårdare miljökrav för krematorier

Nu tvingar nya, hårdare miljökrav krematorierna i Norrbotten att minska utsläppen av kvicksilver. -Det enda tillförlitliga sättet är att dra ut tänderna på de som ska kremeras, säger Inge Johansson vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet.
Krematorierna i Luleå, Gällivare och Kiruna är en av de enskilt största bovarna när det gäller kvicksilverutsläpp i Norrbotten. Varje år släpper krematorierna i länet ut 3,5 kilo kvicksilver som frigörs från amalgamet i tänderna vid kremering. Enligt ett regeringsbeslut ska utsläppen bort före utgången av 2004, men de nya, hårda miljökraven skapar samtidigt problem. Enligt Inge Johansson fungerar inte de filter som finns på marknaden i dag. Samtidigt är det problematiskt, rent etiskt, att dra ut tänderna på dem som ska kremeras, säger han.