Ny lön lockar officerare till Norrbotten

Officersförbundet har fått ett nytt löneavtal med höjda minimilöner, som är särskilt gynnsamt för Norrland där kallortstillägget finns kvar. Det kan locka nya officerare till Boden, tror Thomas Engström facklig förtroendeman vid I 19 i Boden.
Landets officerare fick i slutet av förra veckan ett nytt löneavtal och just nu pågår avtalskonferenser runt om i landet, bland annat i Boden. Det centrala avtalet ger höjda minimilöner från 15 600 kronor till 16 900 kronor. Dessutom får officerarna i Norrland behålla kallortstillägget på fyra procent, vilket ger omkring 600 kronor mer i månaden. Det är något som kan locka unga officerare, tror Thomas Engström som är heltidsanställd facklig förtroendeman vid I 19 i Boden. - Ja det kan ju innebära att vi har lättare att rekrytera. 600 kronor är ganska mycket pengar för en ung människa i 20-års åldern, säger han till Norrbottensnytt. Just nu utbildas de fackliga förtroendemännen i Boden om det nya avtalet. Den 18 september ska både fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter utbildas om avtalet. Därefter ska löner på förbandsnivå förhandlas och det kan enligt Thomas Engström dröja fram till jul.