Skärgårdschef riskerar böter

Åklagaren krävde 60 dagsböter för Luleå kommuns skärgårdschef Göran Wallin inför Luleå tingsrätt på onsdagen. Anledningen är att Göran Wallin tillåtit att två uthyrningsstugor fick byggas på Brändöskär utan tillstånd av länsstyrelsen.

Det var 2004 som kommunen tänkte bygga två uthyrningsstugor nära stranden och man fick bygglov för det. Sedan skulle kommunen söka dispens av länsstyrelsen från strandskyddsbestämmelserna. Det innebär att man inte får bygga inom 100 meter från stranden.

Men någonstans på vägen strulade det tilll sig och stugorna uppfördes i alla fall, utan beslut om dispens och länsstyrelsen stämde kommunen inför domstol.

Två personer fick stå till svars under onsdagen, nämligen skärgårdschefen Göran Wallin och en medarbetare till honom. Miljöåklagare Lars Magnusson yrkade på att de skulle straffas med 60 dagsböter var för brott mot miljölagen.