Malmberget skakar

Det har börjat skälva oroväckande under den så kallade Kaptensgropen, vid gruvan i Malmberget. LKAB:s chef för avdelning bergmekanik Christina Dahnér medger att det helt klart kan upplevas som obehagligt för de kringboende. Det finns risk för ras och LKAB varnar nu allmänheten för att röra sig innanför det inhägnade området runt den stora gropen.

LKAB är överraskade över aktiviteterna i bergspelaren eftersom man hade räknat med aktiviteter i takskivan istället. Troligen kommer marken att sjunka och en grop att bildas, när vet man inte. Det kan bli skakningar upp mot 1,5 till 2 på Richterskalan som kommer att kännas rejält.

Att vistas på området är förenat med livsfara

Det finns ingen oro hos LKAB för att människor eller byggnader ska skadas så länge ingen vistas innanför det instängslade rasriskområet. Men enligt Christina Dahnér är det vanligt att folk klipper upp staketet och både kör skoter och rastar sina hundar på rasriskområdet och det är idag förenat med livsfara.

Någon större risk för ras nere i gruvan är det inte säger Christina Dahnér. I området kring Fabinarummet pågår inget arbete idag.