Mona Sahlin föreslås som partiledare

Mona Sahlin föreslås till ny partiledare för socialdemokraterna och Göran Perssons efterträdare. Hon presenterades på torsdags eftermiddagen av valberedningens ordförande Lena Hjelm-Wallén. Det slutliga valet av ny partiordförande sker vid socialdemokraternas extra partikongress 17 – 18 mars 2007.