Skogsbränderna gav effekter på miljön

Redan nu kan man se effekter på miljön och växtligheten efter förra höstens stora skogsbränder i Bodträskfors och Muddus nationalpark. Nu ska man titta ännu närmare på det här i ett treårigt forskningsprojekt om brändernas miljömässiga effekter.

Redan i höstas gjordes fältstudier inom brandområdena och i samband med det togs de första vatten- och markproverna.

– Redan nu kan man se effekter på miljön och växtligheten. Vi kunde se att halterna av vissa metaller har förhöjts, speciellt aluminium så är det kritiska värden. Vissa plantor av gräs och björk har börjat etablera sig och en del hackspettar kunde iakttas, säger Frauke Ecke, som leder forskningsprojektet.

Flera forskare ingår i projektet. Förutom Frauke Ecke, också forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Umeå universitet.

Det är två aspekter som man särkilt kommer att titta på under projektets treåriga löptid, som alltså gäller både Bodträskfors och det andra brandområdet i nationalparken Muddus.

Dels handlar det om vilka biogeokemiska effekter bränderna haft, det vill säga hur vattenkvalitén i sjöar, bäckar och kallkällor påverkats. Dels vilka ekologiska effekter bränderna orsakat i form förändringar i växt och djurliv.

Tanken om ett forskningsprojekt väcktes hos Frauke Ecke redan innan bränderna ens var släckta.

– Då tänkte jag vilken möjlighet att göra sådana här studier. Skogsbränder av den här storleken är inte idag så vanliga, säger hon.

I det här, som i andra forskningsprojekt, finns det förstås hypoteser, eller antaganden. Något som man bygger på erfarenheter från en annan stor skogsbrand i södra Sverige. Erfarenheter som har att göra med olika förändringar och som kan ge en fingervisning om vad som är att vänta på lite längre sikt i de två stora områden i länet där det brann i sommar.