Förslag om satsning på uppfinnare

Regeringen har beslutat att överlämna till EU-kommissionen ett förslag till regionalt strukturfondsprogram för övre Norrland, Norrbottens och Västerbottens län. Programförslaget har utarbetats i programområdet och förankrats politiskt. Till grund för samtliga åtta regionala strukturfondsprogram i Sverige ligger den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Målet för det regionala strukturfondsprogrammet för övre Norrland är att stärka den regionala konkurrenskraften genom att skapa gynnsamma förutsättningar för entreprenörskap, nyföretagande och innovationer.

Tanken är att programmet ska medverka till 8000 nya arbetstillfällen och 3000 nya företag. Den europeiska regionala utvecklingsfondens medfinansiering till programmet uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor.

Den europeiska regionala utvecklingsfondens finansieringen av alla program är på totalt cirka 8,4 miljarder kronor. Därtill tillkommer nationell medfinansiering.