Jordskalv oroar inte gruvarbetarna

Gruvfyran känner ingen ökad oro för sina medlemmars säkerhet när antalet jordskalven ökar i Malmberget. De skalv som känns ovan jord i Malmberget känns mindre under jord, i gruvan.

Det finns ingen andledning till oro för gruvarbetarna, menar Sune Stålnacke huvudskyddsombudet vid LKAB gruva i Malmberget.

– Som jag ser det i dag så har de inte haft någon öka aktivitet efter de seismiska rörelserna, säger Sune Stålnacke.

Enligt honom är skrotningen, arbetet med att ta bort löst berg och sten helt normalt. Det faller heller inte mer sten än normalt enligt Sune Stålnacke.

Det hör till gruvans vardag att arbetet tillfälligt stoppas av skyddsombuden och skrotare går in extra och tar bort löst berg. Okunskap och brist på information föder rädslan både ovan och under jord menar Tomas Nilsson ordförande i Gruvfyran.

– Ja, oro vet jag inte, men däremot så diskuterar man mycket och det viktiga är att få en bra information om vad som sker, kontinuerligt, säger Tomas Nilsson.

Riskerna anses inte vara större i gruvan i dag än tidigare.

– Enligt skrotarna blir det inte mer bergutfall med de här vibrationerna. Det här är ett skeende som pågått hela tiden, säger Tomas Nilsson.

När hålet bildades inne på rasriskområdet i Malmberg, det så kallade Virihålet så kändes inte det alls nere i gruvan, enligt Tomas Nilsson.