Gruvarbetare brandutbildas

40 LKAB-anställda i Kiruna kommer att utbildas så att de kan göra första insatsen om det börjar brinna i gruvan, och sen samarbeta med räddningstjänsten när de kommit till platsen.

I torsdags uppgav skyddsombudet på räddningstjänsten i Kiruna att tiden från larm till påbörjat släckningsarbete i gruvan kan förlängas betydligt, eftersom räddningstjänsten i fortsättningen kommer att invänta full styrka innan de börjar släcka i den riskfyllda miljön.

– Nu har LKAB och Räddningstjänsten startat arbetet med riskanalys, säger Jonny Snell som är huvudskyddsombud i Kiruna-gruvan.

Enligt honom är utbildningen av gruv- och verks-arbetarna inte direkt kopplad till beskedet från Räddningstjänsten.