Ryska städer höjer beredskapen i fruktan för terroristattacker

Alla transportmedel, flygplatser, järnvägsstationer och hamnar i Murmansk län är satta under intensifierad övervakning. Den ryska anti-terrorist-kommittén har information från utländska källor att alla typer av transportmedel nu kan vara mål för terrorattacker.