Utländska militärer på kurs i Arvidsjaur

Kunskaperna hos flera utländska försvarsmakter om hur man ska verka i snö mörker och kyla är begränsade. För att lära sig mer tar man nu hjälp av det svenska försvaret.

I vinter kommer militärer från 12 nationer att finnas i Arvidsjaur för att utbildas i vinterklimat. Det är militärer från försvarsmakter från stora delar av Europa och USA som ska gå kurser ledda av det svenska försvarets experter på överlevnad i extrema klimat. 

- I första hand kommer de hit för att få grundläggande utbildning i vinterförmåga, hur man som individ uppträder i den här typen av miljö, säger major Bjarne Hald, som är chef för Försvarets vinterenhet i Arvidsjaur.

Intresset för den här typen av kurser är stort, framförallt i övriga Europa, men även andra länder.

- Bland annat kommer det folk från Frankrike, Österrike, Danmark, Tyskland, Belgien och Estland, för att nämna en del. Men det kommer även militärer från länder utanför Europa, och en del officerare från USA, säger Bjarne Hald.

Men det finns ett steg till i utbildningen som kan ge en del jobb på jägarbataljonen i Arvidsjaur. När officerarna gått sin utbildning är tanken att de ska öva tillsammans med sitt förband på dom kunskaper dom har skaffat sig på kurserna.

- Vi räknar med att många av de förbanden kommer hit för att öva på det officerare och utbildare har lärt sig på våra kurser. Frankrike och Danmark har redan aviserat att man ämnar komma till Arvidsjaur för att öva i snö, mörker och kyla, säger Bjarne Hald.