Vinterkräksjuka vid Sunderby sjukhus

Vinterkräksjukan har kommit till Norrbotten. Nu senast har avdelning 61 vid Sunderby sjukhus drabbats. Det innebär intagningsstopp och besöksförbud vid medicinavdelning 61. Övriga delar av sjukhuset kan komma att beröras, bland annat sjukhusets restaurang, eftersom hanteringen av mat omfattas av särskilda restriktioner.

Vinterkräksjukan har i år drabbat södra Sverige mer omfattande än tidigare och nu har den kommit även till Norrbotten. Avd 61 vid Sunderby sjukhus har stängt sitt intag av nya patienter och infört besöksförbud på grund av vinterkräksjuka.

- Jag upplever att vi har en god beredskap att möta utbrott av vinterkräksjuka. Vi följer utarbetad handlingsplan och länsövergripande hygienrutiner för att på bästa möjliga sätt klara av den aktuella situationen, säger Birgitta Lauri, verksamhetschef vid Sunderby sjukhus.

Inte desto mindre viktigt är det förstås att uppmana all personal till ytterligare skärpning, att vara extra noga med handhygien och att dagligen byta kläder. Det gäller inom hela sjukhuset, men i nuläget omfattas inga andra delar av stängning eller besöksförbud.

- Vinterkräksjuka är extremt smittsamt. Smittsamheten kvarstår även ett par dagar efter det att man tillfrisknat. För att förebygga problem med vinterkräksjuka på sjukhuset är det nu extra viktigt att anhöriga som nyligen haft magsjuka inte kommer på besök till sjukhuset, och att man från kommunala boenden med vinterkräksjuka kontaktar sjukhuset innan man skickar patienter till dit, säger smittskyddsläkaren Anders Österlund.