Panik hos Ekfors kraft

Mikael Styrman flyttar alla sina tillgångar och kundfordringar från Ekfors kraft till bolaget Ekfors mark- och linjebyggnad AB. Det nya bolaget kommer att ta över Ekfors krafts plus- och bankgironummer så att kunderna nu kan skicka betalningarna till det nya bolaget. Detta har Mikael Styrman meddelat alla sina kunder i veckan.