Sametinget vill ha 43,5 miljoner till svältande renar

Sametinget begär nu ytterligare 43,5 miljoner kronor i katastrofskadeersättningar till nödutfodring av renar. Enligt Sametingets beräkningar kommer stödutfodringen i vinter att kosta totalt 87 miljoner kronor.

Det är på grund av de svåra förhållanden som vintervädret ställt till med som rennäringen hotas av en katastrof. Renarna har svårt att komma åt betet som i stora delar av renskötselområdet ligger täckt av ett istäcke.

Det är 37 av landets 51 samebyar som ansökt om ekonomisk hjälp till nödutfodring av totalt 138 500 renar. Varje ren äter cirka två kilo foder om dagen och kostnaden är fem kronor per ren och dag.

Redan i november kom det första larmet om att renarna inte kom åt sitt bete under istäcket och i stora delar av renskötselområdet befaras situationen vara lika akut fram till dess att vårvärmen börjar tina upp backen, omkring april månad.