Det sups allt mer i Gällivare

Invånarna i Gällivare har mer än fördubblat sin alkoholkonsumtion på tio år. Nu tar kommunen krafttag tillsammans med företagen i kommunen för att minska alkohol och drogmissbruket i Gällivare kommun på arbetsplatserna.

Systembolaget sålde år 1996 31 liter per år och per person över 18 år. Förra året, 2006, hade siffran mer än födubblats till 68 liter per år och per person.

- Enligt vissa utsagor så uppskattas 46 procent av vårat intag av alkohol att komma från systembolaget. Resterande, 54 procent, kommer från annat håll, säger Catharina Gustafsson alkohol- och drogpolitisk samordnare vid Gällivare kommun.

Alkoholkonsumtionen ligger över rikssnittet

Alkoholkonsumtionen i Gällivare ligger högt över landet genomsnitt. Det visar sig också genom att både män och kvinnor i Gällivare ofta dör i alkoholrelaterade sjukdomar. Även här är siffrorna för Gällivare högt över snittet i landet.

Nu ska Gällivare kommun arbeta tillsammans med andra arbetsplatser för att minska drickandet.

- Dels handlar det om att sprida de erfarenheter som finns på de olika arbetsplatserna. LKAB och Boliden har arbetat länge med de här frågorna. Det handlar om att kunna sprida kunskaperna till andra, mindre företag, för att få ringar på vattnet, säger Catharina Gustafsson.

Gruvföretagen arbetar mot droger redan idag

LKAB började i december att införa slumvisa oannonserade drogtester på alla som finns inom ormådet både entreprenörer och anställda. Boliden har sedan flera år drogtestat sin personal.

- Från LKAB:s sida behöver vi få en bättre öppenvård lokalt. Då krävs ett samarbete, det räcker inte med LKAB:s behov utan då krävs att Boliden, företagarna i övrigt och kommunen engagerar sig, säger Mats Pettersson personaldirektör vid LKAB.