Tvist om elleveranser till Ikea

Ekfors kraft har ingen rätt att ta över el-leveranserna till Ikea i Haparanda.

Det säger Roger Lindmark, informationsansvarig på Vattenfall i Luleå.

Ekfors krafts vd Mikael Styrman hävdar att hans företag ska ta över el-leveranserna till Ikea eftersom han menar att varuhuset ligger inom Ekfors krafts gränser.

Men det stämmer inte, säger Roger Lindmark, informationsansvarig på Vattenfall i Luleå.

- Energimyndigheten har givit oss en koncession där Ikea ligger klart och tydligt inom Vattenfalls distributionsområde, säger han.

Det är Statens energimyndighet som bestämmer vilket bolag som ska ha möjligheten och skyldigheten att distribuera el inom ett visst område, ett så kallat koncessionsområde. På kartan med det senaste beslutet från Energimyndigheten går gränsen mellan Vattenfall och Ekfors kraft en bit norr om Ikea, som alltså hamnar inom Vattenfalls område.

Men Mikael Styrman hävdar motsatsen.

- Det är byggt inom vårt område, säger han. Och om att Ekfors kraft skulle ha rätt att distribuera el till Ikea säger han så här.

- Vi vill ha alla leveranser som finns inom vårt område, säger han.

Mikael Styrman menar att Vattenfall ska överlåta el-leveranserna till Ikea åt Ekfors Kraft. Han hänvisar till att det ibland sker förändringar mellan koncessionsområden. Det ena bolaget kan till exempel ha svårare än det andra att bygga nät i ett visst område.

Men i det här fallet blir det knappast några förändringar, säger Roger Lindmark.

- Det krävs ju två för att komma överens om någonting, så jag tror inte att chanserna är så stora.

Han säger också att om Vattenfall skulle överlåta el-leveranserna till Ikea åt Ekfors kraft så skulle det krävas att nätet i området byggs om, vilket skulle bli kostsamt för kunderna.