Röda korset: Mer pengar i bössorna

Människor skänker mer och mer pengar till insamlingsbössor och olika hjälpprojekt ute i världen. Det säger Janerik Edlund som är verksamhetschef på Röda korsets Luleåkrets. Han tror att det som hände efter tsunamikatastrofen för ett par år sedan är en stor del av förklaringen.

– Tv och radio pratade om det och media över huvudtaget hade information dagligen om vad pengarna går till, hur de samlas in och hur de redovisas. Det är mycket viktigt för då känner man ju en trygghet då man ska skänka någonting, säger Janerik Edlund.

Exakt hur mycket som hamnar i insamlingsbössorna är svårt att säga, eftersom pengarna förs in på samma konto som förtjänsten från Röda korsets second-handbutik Kupan i Luleå.

Men det Janerik Edlund har märkt av ökningen i männniskors vilja att ge tror han gäller även för andra Röda korset-kretsar, och han säger att trenden nog inte kommer att vända.

– Jag tror inte att det kommer att avta. Människors medvetenhet och information om hur insamlingsförfarandet går till gör att man med trygghet fortsätter att skänka.

Sara Sällström, SR Norrbotten
sara.sallstrom@sr.se