Vinterkräksjuka på flera avdelningar i Sunderbyn

Vinterkräksjukan har gjort att ytterligare två avdelningar vid Sunderby sjukhus fått stänga. Idag beslutades att rehabavdelningarna 41 och 53 skulle stängas eftersom både personal och patienter drabbats.

Det råder också stor restriktivitet för besökare. Vid sjukhuset vill man att ingen åker till Sunderby sjukhus utan att först kontakta berörd avdelning.