Politikerarvodena i Kalix höjs

Det blir en höjning av politikerarvodena i Kalix till en kostnad av omkring 1.8 miljoner kronor. Det beslutade en extra kommunstyrelse på måndagen. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige den 5 februari.

För ordförandena i socialnämnden och barn- och grundskolenämnden innebär detta en 20-procentig höjning och miljöpartiets gruppledare Kenneth Sandberg är kritisk.

- I budgeten förra månaden sa politikerna att samtliga nämnder skulle spara en halv procent och jag antog att politiken skulle gå före och visa på gott exempel. Att då komma med ett förslag som kostar mer än tidigare innebär en våldsam höjning eller 40 procent av den totala kostnaden för politiken, säger han.

Men kommunalrådet Robert Forsberg (s) säger att det är fel, det som Kenneth Sandberg påstår, nämligen att ökningen skulle bli 40 procent. I sjäva verket handlar det om 15 procent, säger Robert Forsberg.

- Vi anser att grundinställningen måste vara att som förtroendevald eller fritidspolitiker ska du inte behöva betala för ditt uppdrag. När vi tagit fram det nya förslaget bygger det på att du ska ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Kostnaden för höjningen är delvis inräknad i budgeten för i år och i övrigt är det finansierat fullt ut, säger han.