Sjunkhålet i Kiruna växer

Den stora grop, 50 meter i diameter, som bildades i somras vid ett plötsligt ras mellan LKAB:s kontor i Kiruna och centrala stan fortsätter utvidga sig.

Den grop som bildades i somras är nu minst tre gånger så stor som när markraset inträffade. Den exakta storleken vet man först när snön smält.

LKAB:s bergmekaniker fotograferar gropen varje dag för att för framtiden lära sig hur förloppet går till, och för att se om det sker stora förändringar.

Christina Dahnér som är ansvarig för bergmekanik säger att inget abrupt har inträffat, men att gropen förändras lite varje dag.

Orsaken till att gropen växer är att det under gropen pågår lastning i gruvan.