Ekfors Energi AB begärt i konkurs

Ytterligare ett bolag i Ekfors Kraft-koncernen är begärt i konkurs. Ekfors Energi, det bolag som elkunderna i Ekfors kraft hittills har betalat sina räkningar till, begärdes i konkurs i slutet av november av kronofogdemyndigheten. Ekfors Energi har 15,3 miljoner kronor i skatteskulder.

Det var den 29 november som kronofogdemyndigheten begärde Ekfors Energi AB i konkurs, ett bolag som inte ska blandas ihop med Ekfors kraft men som ingår i samma koncern.

Ekfors Energi AB är det bolag dit kunderna betalt sina elräkningar och det bolaget har alltså skatteskulder på 15.3 miljoner kronor och begärt i konkurs . Förhandlingen skulle ha varit vid Stockholms tingsrätt den 19 december och 18 januari men båda ställdes in när Mikael Styrman inte var delgiven.

Förra veckan meddelade Mikael Styrman sina elkunder att Ekfors skulle omorganiseras och att fakturorna skulle betalas in till samma bankgironummer, men att det skulle gå till ett annat bolag. Ekfors Mark- och Linjebyggnad AB.

Att Styrman styr om betalningen av räkningarna kan innebära att han vill säkra tillgången på pengar eftersom Ekfors Energi AB är begärt i konkurs. Men det kan också ha andra rent affärmässiga fördelar som inte har med konkurshotet att göra.

Koncernen har stora skatteskulder

Totalt har koncernen Ekfors Kraft och privatpersonen Mikael Styrman 40 miljoner kronor i skatteskulder. Men det finns ytterligare ett bolag där Mikael Styrman är inblandad som har 4 miljoner i skatteskulder, men det bolaget är inte dotterbolag till Ekfors kraft.

Ekfors Kraft koncernen hotas också av tvångslikvidation, vilket inte ska blandas ihop med den tvångsinlösenprocess som pågår. Det är Bolagsverket som kan ta till tvångslikvidation om Ekfors kraft inte kommer in med årsredovisning innan den sista mars. Men att de är sena hör till vanligheterna. De senaste fem åren har de varit försenade.