Kan man vara kristen och kvinna?

En grupp som läser och diskuterar tro, feminism och förtryck har startats i Kiruna. Det är prästen Anna Kuoksu som vill att kvinnor ska få större plats inom den kristna tron.

13 Kirunabor, är med i den nystartade gruppen. Rubriken är kristen och kvinna - går det? och i gruppen finns allt från gymnasieelever till pensionärer som är med och läser om starka kvinnors kamp i den kristna historien, och diskuterar förtryck, feminism, och kristen tro idag.

- Vi har en tradition som har många moment av förtryck, där vi hela tiden har befäst rollen att Kvinnan är underordnad och mannen är överordnad. Därför är det här en process vi måste ge oss in i för att kunna hitta en balans, säger prästen Anna Kuoksu i Jukkasjärvi församling.

Anna Kuoksu vill till exempel att kvinnor ska lyftas fram mer i gudstjänsterna, och hon vill ha bort en förlegad syn på kvinnor från prästers predikan.

- I gruppen ska vi först och främst öka kunskapen och få chansen att diskutera frågor som annars kanske tystas ner. Jag hoppas att vi kan sända signaler till andra att jämställdhet är en viktig fråga.

Går det att vara kristen och kvinna?

- Absolut, det är väl det vi ska komma fram till i gruppen, säger Anna Kuoksu.

Gunnel Högberg är en av deltagarna.

- Det kan ge mig en annan styrka. Jag kan vidarebefordra det jag läst och känna mig trygg när jag pratar om kristenhet. Det är inte min vardag annars, säger hon.