Stor brist på pellets

Intresset för att använda pellets till att värma sitt hus bara ökar. För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan finns det planer på nya fabriker i landet, som skulle ge en ökad pelletsproduktion med 500 000 ton. Men det finns även fabriker som skulle kunna öka produktionen utan utbyggnad, om det bara funnits nog med råvara.

Trots att priserna på pellets har ökat med 25 procent under de senaste fem åren är pellets fortfarande betydligt billigare än både olja och el. Därför ser inte den stora efterfrågan på pellets ut att mattas av, snarare tvärt om.

- Efterfrågan större än någonsin och för att kunna tillgodose marknaden måste produktionen av pellets öka. Vi har under dagen gått igenom dom planer som finns på nybyggnation av fabriker och dom utbyggnadsplaner som finns på befintliga anläggningar. De närmaste två åren kommer produktionen att öka med runt 500 000 ton pellets. Det motsvarar uppvärmningen av 83 000 villor, säger Johan Vinterbäck på Svenska bioenergiföreningen.

Även om det finns ett utrymme att öka produktionen i en del befintliga anläggningar är det inte alla som kan göra det. När Norrbottensnytt besöker Glommersträsk miljöenergi, GME, står pelletsfabriken stilla.

- Vi har ingen råvara nu, tyvärr. Vi använder torkad råvara, något som under vissa tider är svår att få tag på, speciellt nu när det är kallt, eftersom sågarna eldar sina pannor med det torra spillet. Skulle vi ha råvara skulle vi kunna fördubbla tillverkningen, och drygt det, säger Bo Lundmark, delägare på GME.S

Bo Lundmark tror att branschen skulle tjäna på att sätta sig ner och diskutera hur man ska få tag på mer råvara i framtiden. Hans tror att det idag finns mycket som lämnas kvar i skogen skulle kunna gå användas i pelletstillverkningen, men även dom outnyttjade åkermarkerna skulle kunna ge ett stort energitillskott om det odlades energigrödor.

Skulle tillgången på råvara öka kommer GME att öka produktionen vilket skulle betyda nya jobb i tillverkning och transporter.