Höjda politikerarvoden i Gällivare

De politiska arvodena ska höjas även i Gällivare. Det förslaget klubbades igenom kommunstyrelsemötet på tisdagen. Den totala årliga höjningen är på 180 000 kronor, alltså en mer blygsam summa om man jämför med exempelvis Kalix och Bodens kommun.

Bodens kommun höjde de politiska arvodena med 1,6 miljoner och Kalix höjde arvodena med 1,8 miljoner.

Det slutgiltiga beslutet om Gällivares arvoden tas i kommunfullmäktige.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
maria.a.lindgren@sr.se