Skarp kritik mot vindkraftverk i skärgård

Stugägare och företag i Piteå skärgård protesterar mot den vindkraftsetablering som planeras på Klocktärnan. Över 200 namnunderskrifter har samlats in hittills, som skickats till kommun, regering och länsstyrelse. På tisdagen träffade personer från de närmast belägna skärgårdsöarna bolaget Klocktärnan Offshore AB för ett samrådsmöte om de 132 vindkraftverken som enligt skärgårdsgruppen är en katastrof för miljön.

– Det ligger alltså alldeles i närheten av våra fina naturreservat i yttersta kustbandet och kommer att påverka miljön väldigt mycket i det här området, säger Margareta Erstam i skärgårdsgruppen.

– Det här är en gigantisk industrietablering, 132 vindkraftverk och de ska bli 170 meter höga. De kommer att påverka skärgården i sin helhet. Men några direkt svar på varför de hade valt platsen fick vi inte. Vi tycker att det i första hand bör lokaliseras närmare marknaden i södra Sverige.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se