Livräddare fick tack och utmärkelser

Luleå kommuns räddningstjänst delade på tisdagen ut diplom, blommor och en vacker kristallvas till förtjänta personer som under året gjort en ”rådig insats”.

Personer som har visat mod och rådighet och som genom sitt agerande räddat livet eller försökt att rädda livet på en medmänniska eller på annat sätt försökt ingripa för att undanröja en olycka.

De som fick motta utmärkelsen för 2006 var:

  • Gun-Britt Andersson och Maria Wennström, för rådigt ingripande vid brand i Antnäs äldreboende.
  • Jörgen Hedström, för att han räddade en jämnårig flicka från drunkning i Södra hamnen i Luleå.
  • Marcus Jonsson, Niklas Ödling och Karl Wiklander, värnpliktiga vid I 19 Boden, som försökte rädda en man som kört i vattnet i Södra Hamnen i Luleå.
  • Åsa Palmgren, för rådigt ingripande i brand vid Forskarvägen, Porsön, Luleå.